Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg Ustny NieograniczonyPowrót

Burmistrz Miasta Jordanowa
Ogłasza II Przetarg Ustny Nieograniczonyna podstawie § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108) na sprzedaż:


działek ewid. nr 286 o pow. 0.5968 ha, 390 o pow. 1.4435 ha, 2504/2 o pow. 0.1875 ha


- ceny wywoławcze przedmiotowych działek są następujące:
- działki ewid. nr 286 o pow. 0.5968 ha - 16 500.00 zł (słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych) objętej KW nr 16944 położonej w Jordanowie przy ul. Przykiec.
- działki ewid. nr 390 o pow. 1.4435 ha - 19 500.00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych) objętej KW nr 19941 położonej w Jordanowie przy ul. Przykiec.
- działki ewid nr 2504/2 o pow. 0.1875 ha - 8 250.00 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) objętej KW nr 4021 położonej w Jordanowie przy ul. Malejowskiej.


- w/w działki położone są w terenie rolnym


- przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta Jordanowa, Rynek 1, pokój nr 10
w dniu 20.10.2005 r. dla dz. ewid. 286 o godz. 10.00, dla dz. ewid. 390 o godz. 10.30, dla dz. ewid. 2504/2 o godz. 11.00.


- wadium dla działek nr: 286 w wysokości 1650.00 zł, 390 w wysokości 1950.00 zł, 2504/2 w wysokości 825.00 zł, należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Jordanowa lub na konto Bank Spółdzielczy w Jordanowie Nr 86 87990001 0000 0000 8859 0024 najpóźniej w dniu 17.10.2005 r. do godz. 15.00.


- wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg,
od zawarcia umowy.
- wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta
Jordanowa - pokój nr 7 - telefon (018) 2675554 lub 2675516


Burmistrz Miasta Jordanowa
mgr inż. Zbigniew Kołat

Data publikacji: 2005-09-16
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl