Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Sprzedaż działek w Gminie Rytro 2005-10-10Powrót

Podaj treść przetargu...
O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Rytro ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w miejscowości Rytro w Gminie Rytro w Beskidzie Sądeckim w Dolinie Popradu.

1.Działki ewidencyjne: 480/21, 498/3,499/10 o łącznej powierzchni 0,09 ha
cena wywoławcza 25 000 zł + 22% podatku VAT

2.Działka ewidencyjna: 480/20 o powierzchni 0,08 ha
cena wywoławcza 23 500 zł + 22% podatku VAT

3.Działka ewidencyjna: 480/19 o powierzchni 0,10 ha
cena wywoławcza 29 000 zł + 22% podatku VAT

4.Działka ewidencyjna: 480/23 o powierzchni 0,08 ha
cena wywoławcza 23 500 zł + 22% podatku VAT

5.Działka ewidencyjna: 480/24 o powierzchni 0,08 ha
cena wywoławcza 23 500 zł + 22% podatku VAT

6.Działka ewidencyjna :480/22 498/2 499/7 o łącznej powierzchni 0,06 ha
cena wywoławcza 18 000 zł + 22% podatku VAT

Działki te objęte są księgą wieczystą kw. nr 13649 Rytro prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Muszynie.
Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytro działki powyższe położone są w terenie o symbolu 11.ML- tereny rekreacji indywidualnej.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 października 2005 roku w Urzędzie Gminy Rytro o godzinie 11.00

Wadium w wysokości 2000 zł na działki należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy lub na konto Bank Spółdzielczy w Łącku nr: 83 8805 0009 0000 5715 2002 0007 najpóźniej w dniu 6 października 2005 roku

Jeżeli zwycięzca przetargu -osoba ustalona jako nabywca nieruchomości- nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie i miejscu w celu zawarcia aktu notarialnego organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Rytro w pod numerem telefonu (0-18) 4486462 lub w pokoju nr 6 w godzinach pracy Urzędu.


Rytro dnia 7 września 2005 r

Data publikacji: 2005-09-07
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl