Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Babicach przu ulicy Krakowskiej wpisanej w KW 1675 jako własność Gminy OświęcimPowrót

Wójt Gminy Oświęcim
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości położonej w Babicach przy ulicy Krakowskiej wpisanej w KW 1675 jako własność Gminy Oświęcim, oznaczonej działką :


1. nr 753/2 o pow. 4794 m2 cena wywoławcza: 15.060,- zł + podatek VAT 22%

Dla nieruchomości brak obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego .

Przetarg odbędzie się w dniu 06 września 2005r. o godzinie 10- tej w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12 pok. 30 (sala sesyjna)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą w gotówce lub przelewem wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej w terminie do dnia 02.09.2005r.:
- przelewem na konto Urzędu Gminy w Oświęcimiu, BS w Oświęcimiu nr rachunku:
98 8123 0000 0010 7884 2000 0010.
- gotówką na wskazane powyżej konto bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Oświęcim ul. Zamkowa 12 ( I piętro)

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest najpóźniej w terminie 21 dni przystąpić do podpisania umowy sprzedaży w kancelarii notarialnej, a wpłata wylicytowanej ceny nabycia powiększonej o podatek VAT 22%, winna nastąpić nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej.

Wadium wpłacone przez tego uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet należności za nabywany grunt, zaś w razie nie podpisania umowy podlega przepadkowi na rzecz Gminy.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zostanie zwrócone najpóźniej w terminie trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Właściciel zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12 tel. 842-45-52 wew. 35.

Data publikacji: 2005-08-03

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


Wyniki przetargu na sprzedaż działki gminnej w Babicah przy ulicy Krakowskiej z dnia 06.09.2005

1. nr 753/2 o pow. 4794 m2 cena wywoławcza: 15.060,- zł cena sprzedaży: 15.731- zł + 22% VAT – nabywca: SPEC-BRUK J. Sekunda K. Mendyk Spółka Jawna Libiąż ul. Oświęcimska 69 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl