Portal Poniedziałek - 20 wrzesnia 2021 Eustachego, Faustyny, Renaty     "Sprawiedliwi mało mówią, a wiele czynią" - Z Talmudu
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
WYKONANIE REMONTU DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH W SŁOPNICACH Powrót

IGK.341-11/05 Słopnice, 2005-07-27
OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przedmiot zamówienia: wykonanie remontu dróg gminnych i wewnętrznych w Słopnicach

1) Nazwa i adres zamawiającego: Wójt Gminy Słopnice Słopnice 911 34-615 Słopnice www.slopnice.pl gmina@slopnice.pl Godziny urzędowaniw 7:30 - 15:30

2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: w Urzedzie Gminy Słopnice pokój nr 13 lub za zaliczeniem pocztowym cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 10 zł

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
- remont nawierzchni asfaltowych
- remont nawierzchni żwirowych
- wykonanie ofosowania
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych kod CPV - 45233142-6

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: do 15.10.2005 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: opis warunków i sposobu oceniania

8) Informacja na temat wadium: wadium - nie jest wymagane 9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Waga 100

10) miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Słopnice Słopnice 911 34-615 Słopnice Pokój nr do dnia 2005-08-16 do godz. 10:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Słopnice
34-615 Słopnice 911 Pokój Nr 13 otwarcia ofert – 2005-08-16 o godz. 10:15

12) termin związania ofertą 30 dni, tj. do dnia 2005-09-15

Wójt Gminy Słopnice

Data publikacji: 2005-07-28

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 119 114, 40 zł
Cena najdrozszej: 135 825, 92 zł


DROGBUD s.c.
34-615 SŁOPNICE 871


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl