Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dowóz dzieci dop szkól na terenie gminy CzernicaPowrót

Czernica, dnia 27 czerwca 2005r.

L.dz. 341/P-05/2005
WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3 , 55-003 Czernica

ogłasza
przetarg nieograniczony na

Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Czernica.


1. Wymagany termin realizacji zamówienia : od 01.09.2005r do 30.06.2007r.
2. SIWZ ( nieodpłatnie) można nabyć w pokoju nr 28 Urzędu Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3 – codziennie w godz. 9-14.00.
Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami w godz. 9.00-14.00:
- sprawy merytoryczne – Aleksander Ziobro / pokój nr 17/ tel. 318-01-77 wew.17
- sprawy proceduralne – Jadwiga Michalak / pokój nr 28 / tel. 318-01-77 wew. 26
3. W przetargu mog± wzi±ć udział wykonawcy, którzy:
a) spełniaj± warunki wynikaj±ce z art. 22 i art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
prawo zamówień publicznych
b) spełniaj± wymagania okre¶lone w SIWZ
4. Zamawiaj±cy nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
5. Zamawiaj±cy nie dopuszcza złożenia oferty czę¶ciowej.
6. Miejsce i termin składania ofert:
Urz±d Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 12.07.2005r.
do godziny 10.00
7. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urz±d Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, sala nr 19, dnia 12.07.2005r. o godz. 10.10
8. Kryteria oceny ofert – cena 100%
9. Termin zwi±zania ofert± wynosi 30 dni.
Data publikacji: 2005-06-27
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl