Portal Czwartek - 8 grudnia 2022 Delfiny, Marii, Wirginiusza     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Termomodernizacja budynku Miechowskiego Domu Kultury wraz z remontem dachu i wymian± okien.Powrót

OGŁOSZENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
ul. SIENKIEWICZA 25
32 - 200 MIECHÓW

REGON: 000523940 NIP: 659-000-36-97
Telefon: (041) 383 00 40 faks 383 23 78
e-mail: miechow@gminy.pl, Dział ZP ugimmiechow@wp.pl

niniejszym informuje o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: Termomodernizacja budynku Miechowskiego Domu Kultury wraz z remontem dachu i wymian± okien.
Znak sprawy: ZP/19/2005


Postępowanie zostało unieważnione w dniu 10 - 08 – 2005r. na podstwie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych - Postępowanie jest obarczone wad± uniemożliwiaj±c± zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Miechów dn. 10.08.2005r. © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl