Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg ustny na najem lokalu użytkowego w budynku w Harmężach, ul. BorowskiegoPowrót


Wójt Gminy Oświęcim woj. Małopolskie


Ogłasza publiczny przetarg ustny na najem lokalu użytkowego w budynku w Harmężach usytuowanym przy ul. Borowskiego na działce nr 241 w gm. kat. Harmęże stanowiącym własność Gminy Oświęcim ujawnioną KW 5210

Powierzchnia przeznaczona do wynajęcia z przeznaczeniem pod działalność handlową – sklep spożywczo-przemysłowy - 82,00 m2
Okres najmu – 3 lata

Cena wywoławcza czynszu najmu miesięcznego – 23,60 zł/1m2 + VAT

Przetarg odbędzie się w dniu 15.07.2005r. o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim ul. Zamkowa 12 pok. 30

Osoby przystępujące do przetargu winny uiścić wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej w terminie do dnia 14.07.2005r. do godz. 15:00 w kasie Banku Spółdzielczego w Oświęcimiu ul. Zamkowa 12
na konto nr 98 8123 0000 0010 7884 2000 0010

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o jedno postąpienie.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 1-go miesiąca od dnia przetargu przystąpić do podpisania umowy najmu.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy złożą oświadczenie, że zapoznali się ze stanem technicznym lokalu i nie będą wnosić zastrzeżeń.

Wadium wpłacone przez tego uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet należnego miesięcznego czynszu najmu, zaś w razie nie podpisania umowy podlega przepadkowi na rzecz Gminy Oświęcim.
Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zostanie zwrócone w dniu przetargu.

Właściciel zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego.

Szczegółowych informacji odnośnie powyższego przetargu można zasięgnąć w Urzędzie Gminy Oświęcim ul. Zamkowa 12, pok. 18, tel. (33) 842-45-52 wew. 26.


Oświęcim, dnia 22 czerwca 2005r.

Data publikacji: 2005-06-23

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


Z uwagi na wycofanie się oferentów z licytacji przetarg w dniu 15.07.2005r na najem lokalu użytkowego w budynku w Harmężach usytuowanym przy ul. Borowskiego na działce nr 241 w gm. Kat. Harmęże – nie odbył się.


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl