Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż z zasobu miasta niezabudowanej działki ewid. zmod. nr 1355 o powierzchni 0.2456 ha z obrębu Powrót

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż z zasobu miasta niezabudowanej działki ewid. zmod. nr 1355 o powierzchni 0.2456 ha z obrębu
1 położonej w Szczawnicy przy ul. Kowalczyk.
Działka objęta jest księgą wieczystą nr 67390 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu. W planie zagospodarowania przestrzennego m. Szczawnica działka położona jest w terenach rolnych.
Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8 100,00 zł+ 22 % Vat.

Wadium wnosi się w pieniądzu w wysokości 988,20 zł co stanowi 10 % ceny wywoławczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.07. 2005 r. o godzinie 9.30 w budynku Urzędu Miejskiego w Szczawnicy ul. Szalaya 103.
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Szczawnica PKO BP O/Szczawnica
Nr 7410203466 0000960200043828 do dnia 21.07. 2005 r. Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.
Wadium wniesione w pieniądzu przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nieruchomości. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli ww. osoba nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Bliższe informacje udzielane są w Referacie Geodezji, Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103, pokój nr 12, tel.262222-03.


Burmistrz Miasta Szczawnica
Roman Trojnarski


Data publikacji: 2005-06-22
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl