Portal Niedziela - 16 stycznia 2022 Mascelego, Walerii, Włodzimierza     "Kto¶, kto sam serca w sobie nie pielęgnował, na próżno będzie o nie kołatał u innych" - Gabriela Zapolska
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż z zasobu miasta niezabudowanej działki ewid. zmod. nr 1355 o powierzchni 0.2456 ha z obrębu Powrót

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż z zasobu miasta niezabudowanej działki ewid. zmod. nr 1355 o powierzchni 0.2456 ha z obrębu
1 położonej w Szczawnicy przy ul. Kowalczyk.
Działka objęta jest księg± wieczyst± nr 67390 prowadzon± przez S±d Rejonowy w Nowym Targu. W planie zagospodarowania przestrzennego m. Szczawnica działka położona jest w terenach rolnych.
Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Cena wywoławcza nieruchomo¶ci wynosi 8 100,00 zł+ 22 % Vat.

Wadium wnosi się w pieni±dzu w wysoko¶ci 988,20 zł co stanowi 10 % ceny wywoławczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.07. 2005 r. o godzinie 9.30 w budynku Urzędu Miejskiego w Szczawnicy ul. Szalaya 103.
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Szczawnica PKO BP O/Szczawnica
Nr 7410203466 0000960200043828 do dnia 21.07. 2005 r. Przed przyst±pieniem do przetargu należy okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamo¶ci.
Wadium wniesione w pieni±dzu przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nieruchomo¶ci. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustalon± jako nabywcę nieruchomo¶ci o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóĽniej w ci±gu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli ww. osoba nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu odst±pi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedaj±cego.
Bliższe informacje udzielane s± w Referacie Geodezji, Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103, pokój nr 12, tel.262222-03.


Burmistrz Miasta Szczawnica
Roman Trojnarski


Data publikacji: 2005-06-22
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl