Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Budowa chodnika wraz z robotami towarzysz±cymi przPowrót

Przedmiot przetargu: budowa chodnika wraz z robotami towarzysz±cymi przy ul. Gaikowej w miejscowo¶ci Bojszowy.

Data ogloszenia przetargu: adres przedmiotu przetargu: Bojszowy ul. Gaikowa

Zakres przetargu: budowa, dostawa, dzierzawa, wynajem, ect. Montaz, sprzedaz, udzial w spolkach, uslugi, zakup, zatrudnienie

Rodzaj przetargu: dwustopniowy, licytacja, nieograniczony pisemny, nieograniczony ustny, nieograniczony z zachowaniem konkurencji, ograniczony pisemny, ograniczony ustny, zamowienie z wolnej reki, zaproszenie do rokowan, zapytanie o cene.

Termin skadania ofert: 2002-05-22

Termin otwarcia ofert: 2002-05-22


Cena wywolawcza:

Wadium: 10.000 zł

Uwagi: - Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
- Termin realizacji (wymagany) - 30.09.2002.
- Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 20 zł) można odebrać w siedzibie zamawiaj±cego, lok.: 8 lub za zaliczeniem pocztowym.
- Oferty należy składać w siedzibie zamawiaj±cego, lok. 9.
- W przetargu mog± wzi±ć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe:
- spełniaj± warunki okre¶lone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
- posiadaj± referencje z wykonania minimum 3 inwestycji o charakterze drogowym z lat 1999-2001.
- Powierzchnia chodnika wynosi 1529 m kw. z kostki brukowej o grubo¶ci 8 cm; remont nawierzchni drogowej na długo¶ci 450 mb; roboty towarzysz±ce inwestycji.

Iinformacje i kontakt: Anna Klimza, e-mail: wojt_bojszowy@pro.onet.pl,
tel. 032 21-89-366; 21-89-183, lok. 8, w godz. 07:30 - 12:30.
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl