Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Projekt magistrali wodoci±gowej fi 400 mm o długo¶ci około 1160 m w dzielnicy ZawadaPowrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 30 000 Euro


"S±deckie Wodoci±gi" Spółka z o.o., 33-300 Nowy S±cz, Wincentego Pola 22 , woj. małopolskie, pow. nowos±decki, tel. (0-18) 443-86-43, fax. (018) 443-83-04, www.wodociagi.nowy.sacz.pl, e-mail: techniczny@wodociagi.nowy.sacz.pl, REGON: 490797830, oglasza przetarg nieograniczony na Projekt magistrali wodoci±gowej fi 400 mm o długo¶ci około 1160 m w dzielnicy Zawada. (PKWiU: 74.20.1)

Rozdzaj zamowienia: usługi.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
Projekt magistrali wodoci±gowej

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

PKWiU: 74.20.1

Termin realizacji (wymagany): 31.05.2003

Wadium: -

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: Dział Techniczny
- poczta elektroniczna: kazimierz.kudlik@wodociagi.nowy.sacz.pl
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 24,40 zł - w wersji elektronicznej bezpłatnie

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Kazimierz Kudlik, e-mail: kazimierz.kudlik@wodociagi.nowy.sacz.pl, tel.: (018) 443-86-43 wew. 307, lok.: Dział Techniczny, w godz.: 7:00 - 15:00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. 17.

Termin skladania ofert uplywa dnia 2003-03-04 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2003-03-04 o godzinie 10:30 w siedzibie zamawiajacego, lok. Dział Techniczny.

Postepowanie bedzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7, spelniajacy nastepujace warunki:
okre¶lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Data wprowadzenia przetargu: 2003-02-14Wyniki przetargu:

Zgłoszono ofert: 4
Odrzucono ofert: 1
Cena najtańszej: 10.723,80 zł
Cena najdroższej: 23.321,52 zł


Wygrywajacy:
PROJECTION
Pracownia Usług Projektowych
Andrzej Nejman
Regon: 490398098
Batalionów Chłopskich 10/12
33-300 Nowy S±cz
Powiat nowos±decki
Wojewodztwo małopolskie
Telefon: (018) 441-46-77
Fax: (018) 441-46-77
Cena oferty: 10.723,80 zł w tym VAT 1.933,80 zł


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl