Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu osobowego Powrót

Szczawnica 10. 06.2005 r.

Przetarg na sprzedaż samochodu osobowego.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica
ul. Szalaya 103
34 – 460 Szczawnica

ogłasza publiczny 2-gi przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego:
Samochód osobowy:
1. Marka DAEWOO – MATIZ – limuzyna 5 drzwiowa, Nr rejestracyjny NAT – 3955, rok produkcji 1999, pojemno¶ć silnika 796 ccm. Dodatkowe wyposażenie: sygnały ¶wietlne i dĽwiękowe. (Samochód był na wyposażeniu Straży Miejskiej).
Cena wywoławcza: 6.200.00 zł – każde następne post±pienie – 50 zł. Wadium 10% ceny wywoławczej tj. 620.00 zł.

Przystępuj±cy do przetargu zobowi±zany jest wpłacić wadium do dnia
21.06.2005 r. do godziny 9.00 w kasie Urzędu Miasta Szczawnica:

Cena samochodu zawiera podatek VAT. Przedmiot sprzedaży można ogl±dać od dnia 10 czerwca 2005 r. do dnia licytacji przed siedzib± Urzędu Miasta.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103 w dniu 21.06.2005 r. o godz. 10.00 w sali Nr 5 na parterze.
Dowód wpłaty wadium należy okazać w chwili rozpoczęcia przetargu. Wadium złożone przez wygrywaj±cego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny pojazdu a pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
- uczestnik przetargu który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy,
Zawarcie umowy kupna-sprzedaży oraz wydanie nabywcy zakupionego pojazdu nast±pi w terminie 7 dni po wpłaceniu pozostałej kwoty stanowi±cej warto¶ć nabytego samochodu.
Stawienie się jednego uczestnika wystarczy do przeprowadzenia postępowania przetargowego.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie bez podania przyczyn.
Burmistrz Miasta

Roman Trojnarski


Data publikacji: 2005-06-13
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl