Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż samochodu osobowegoPowrót

Szczawnica 25. 05.2005 r.

Przetarg na sprzedaż samochodu osobowego.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica
ul. Szalaya 103
34 – 460 Szczawnica

ogłasza publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego:
Samochód osobowy:
1. Marka DAEWOO – MATIZ – limuzyna 5 drzwiowa, Nr rejestracyjny NAT – 3955, rok produkcji 1999, pojemno¶ć silnika 796 ccm. Dodatkowe wyposażenie: sygnały ¶wietlne i dĽwiękowe. (Samochód był na wyposażeniu Straży Miejskiej).
Cena wywoławcza: 6.800.00 zł – każde następne post±pienie – 50 zł. Wadium 10% ceny wywoławczej tj. 680.00 zł.

Przystępuj±cy do przetargu zobowi±zany jest wpłacić wadium do dnia
09.06.2005 r. na konto Urzędu Miasta Szczawnica:
PKO o/Szczawnica 74 1020 3466 0000 9602 0004 3828
Cena samochodu zawiera podatek VAT. Przedmiot sprzedaży można ogl±dać od dnia 08 czerwca 2005 r. do dnia licytacji przed siedzib± Urzędu Miasta.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103 w dniu 10.06.2005 r. o godz. 10.00 w sali Nr 5 na parterze.
Dowód wpłaty wadium lub potwierdzony przez bank przelew należy okazać w chwili rozpoczęcia przetargu. Wadium złożone przez wygrywaj±cego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny pojazdu a pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
- uczestnik przetargu który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy,
Zawarcie umowy kupna-sprzedaży oraz wydanie nabywcy zakupionego pojazdu nast±pi w terminie 7 dni po wpłaceniu pozostałej kwoty stanowi±cej warto¶ć nabytego samochodu.
Stawienie się jednego uczestnika wystarczy do przeprowadzenia postępowania przetargowego.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie bez podania przyczyn.


Burmistrz Miasta
Roman TrojnarskiData publikacji: 2005-05-27

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 0
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 0
Cena najdrozszej: 0


Odst±piono od prowadzenia przetargu, ze względu na brak oferentów.
Komisja przetargowa ustaliła termin drugiego przetargu na dzień
21 czerwca 2005 r. z kwot± wywoławcz± 6.200.00 zł.
W stosunku do 1-go przetargu kwota została obniżona o 10%.
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl