Portal Niedziela - 27 listopada 2022 Franciszka, Kseni, Maksymiliana      "Kochać to trwać w wierno¶ci i oddaniu". William Szekspir
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dostawa wyposażenia oczyszczalni przyzagrodowych Powrót


Przedmiot przetargu: dostawa wyposażenia oczyszczalni przyzagrodowych
w zakresie zbiorniki ¶cieków, rury drenarskie, studnie rozdzielczeData ogloszenia przetargu: 2002-08-19Adres przedmiotu przetargu: gmina BojszowyZakres przetargu: budowa, dostawa, dzierzawa, wynajem, ect. Montaz,
sprzedaz, udzial w spolkach, uslugi, zakup, zatrudnienieRodzaj przetargu: dwustopniowy, licytacja, nieograniczony pisemny,
nieograniczony ustny, nieograniczony z zachowaniem konkurencji, ograniczony
pisemny, ograniczony ustny, zamowienie z wolnej reki, zaproszenie do rokowan,
zapytanie o cene.Termin skadania ofert: 2002-09-30Termin otwarcia ofert:
2002-09-30Cena wywolawcza:Wadium:
3000 złUwagi: Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.Termin realizacji (wymagany) - 2003.11.30.Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) - 95%

termin płatno¶ci - 5%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 15 zł) można odebrać
w siedzibie zamawiaj±cego, lok.: 7, za zaliczeniem pocztowym.Termin składania ofert upływa dnia 30.09.2002 o godzinie 14:00.

Otwarcie ofert nast±pi dnia 30.09.2002 o godzinie 14:30 w siedzibie zamawiaj±cego,
lok. 20.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mog± wzi±ć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.
19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniaj±cy
warunki dodatkowe:

- spełniaj± warunki okre¶lone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- posiadaj± do¶wiadczenie w dostawach i montażu oczyszczalni przyzagrodowych
- min. 200 obiektów w ostatnich latach.Informacje i kontakt: Bronisław Jasiński - Kierownik Ref. Ochrony
¦rodowiska i Inwestycji,

e-mail: wojt_bojszowy@pro.onet.pl,

tel. 032 2189366, 2189183, lok. 7, w godz. 9:00 - 14:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiaj±cego, lok. 9.

 


 
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl