Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wymianę stolarki okiennej drewnianej w Szkole Podstawowej -Gimnazjum w K±clowej oraz w Szkole Podstawowej w Siołkowej.Powrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 30 000 Euro


Urz±d Gminy Grybów, 33-330 Grybów, Jakubowskiego 33 , woj. Małopolskie, pow. Nowos±decki, tel. 0....18/ 4450204, fax. 0....18/ 4450402, www.grybow.iap.pl, e-mail: ug.grybow@pro.onet.pl, REGON: 490007494, oglasza przetarg nieograniczony na Wymianę stolarki okiennej drewnianej w Szkole Podstawowej -Gimnazjum w K±clowej oraz w Szkole Podstawowej w Siołkowej.. (PKWiU: 45.42.1)

Miejsce realizacji: Teren Urzędu Gminy.

Rozdzaj zamowienia: dostawy.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
-, liczba zadan: -.

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

Warunki minimalne: -

PKWiU: 45.42.1

Termin realizacji (wymagany): 31 marca 2003

Termin realizacji (pozadany):

Wadium: -

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -80 %
warunki gwarancji -20 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: 16
- -
- poczta elektroniczna: -
- faksem: -
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 5 PLN

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Marian Gucwa, Jacek Migacz, e-mail: -, tel.: 0....18/ 4453831, 4450029., lok.: 17,16., w godz.: 8.00-14.00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. Sekretariat, pok nr 10..

Termin skladania ofert uplywa dnia 2003-02-18 o godzinie 09:45.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2003-02-18 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiajacego, lok. Sala posiedzeń, pok nr 3..

Postepowanie bedzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7, spelniajacy nastepujace warunki:
Zawarte w uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Data wprowadzenia przetargu: 2003-02-10
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl