Portal Sobota - 4 lutego 2023 Andrzeja, Mariusza, Weroniki     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Pomianowie GórnymPowrót

Kamieniec Ząbkowicki,. 01-04-2005 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 250,30 m², położonej w obrębie Pomianów Górny w granicach działki nr 24 o pow. 0,1800 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr Kw- 53 140 .
Teren i obiekt położony w odległości około 200 m od zbiorników wodnych „TOPOLA „ i „KOZIELNO” przy drodze wojewódzkiej Ząbkowice Śl. – Paczków.

Nieruchomość wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

Przeznaczenie w planie : brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki : teren przeznaczony na cele mieszkaniowe, usługowe i turystyczne.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 39.515,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset piętnaście złotych) .
Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej 1 % ( 400 zł ).
Wpłata wadium 10 % ceny wywoławczej ( 3.960 zł ).

Przetarg odbędzie się w dniu 11 maja 2005 r. o godz. 10°° w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13 .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce ) w wysokości 3.960 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych) na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim : BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002 nie później niż do dnia 06 maja 2005 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczy się na poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po jego zakończeniu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
Wadium przepada na rzecz gminy , jeżeli osoba ustalona jako nabywca uchyli się od zawarcia umowy kupna nieruchomości .
Nabywca ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego i opłat sądowych.
Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 11, tel. 074/8162- 016 lub 074/8162-029.
Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów.


Data publikacji: 2005-04-05
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl