Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynność!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Sprzedaz działek budowlanych Czernica ( za przedszkolem)Powrót

Czernica, dnia 23 marca 2005r.
L.dz.0621/06/2005

Wójt Gminy Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych / działki budowlane / w obrębie Czernica
Dla n/w nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta.
Przedmiotem sprzedaży są:
1/ działka nr 211/10 o pow. 750 m2 – cena wywoławcza – 27 510 zł netto
2/ działka nr 211/11 o pow. 750 m2 – cena wywoławcza – 27 510 zł netto
3/ działka nr 211/12 o pow. 750 m2 – cena wywoławcza – 27 510 zł netto
4/ działka nr 211/13 o pow. 753 m2 – cena wywoławcza – 27 620 zł netto
5/ działka nr 211/15 o pow. 809 m2 – cena wywoławcza – 29 670 zł netto
6/ działka nr 211/16 o pow. 800 m2 – cena wywoławcza – 29 340 zł netto
7/ działka nr 211/17 o pow. 814 m2 – cena wywoławcza – 29 855 zł netto
8/ działka nr 211/19 o pow. 841 m2 – cena wywoławcza – 30 850 zł netto

Zgodnie z wydaną przez Wójta Gminy Czernica decyzją o warunkach zabudowy Nr 39/04 z dnia 01.04.2004r. działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Nieruchomości położone za terenem przedszkola w Czernicy. Dojazd do działek drogą gruntową.
Istnieje możliwość wykonania przyłącza do istniejącej gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Przetarg odbędzie się dnia 25 kwietnia 2005r. o godz. 11.00 w sali nr 19 Urzędu Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3.
Przetarg przeprowadza się na każdą nieruchomość oddzielnie.
Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej wynosi 1%/ jeden procent /.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej:
- dowodu wpłaty wadium
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych
- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.
Wadium do przetargu wynosi 10% ceny wywoławczej i winno być wpłacone osobno na każdą działkę.
Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy:
BS Oława Oddział Jelcz Laskowice 31 95850007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godz. 14.00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.
Termin wniesienia wadium upływa dnia 20.04.2005r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy w całości pokrywa nabywca.
Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:
- podatek VAT w wysokości 22%
- koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej w wysokości: 680 zł
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel: 318-01-77 wew. 26 lub osobiście / pokój nr 28 /
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.Data publikacji: 2005-03-22
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl