Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wykonanie odwodnienia na ulicy Granicznej Powrót


Przedmiot przetargu: Wykonanie odwodnienia na ulicy Granicznej
w ¦wierczyńcuData ogloszenia przetargu:
2002-08-19Adres przedmiotu przetargu: gmina BojszowyZakres przetargu: budowa, dostawa, dzierzawa, wynajem, ect. Montaz,
sprzedaz, udzial w spolkach, uslugi, zakup, zatrudnienieRodzaj przetargu: dwustopniowy, licytacja, nieograniczony pisemny,
nieograniczony ustny, nieograniczony z zachowaniem konkurencji, ograniczony
pisemny, ograniczony ustny, zamowienie z wolnej reki, zaproszenie do rokowan,
zapytanie o cene.Termin skadania ofert: 2002-08-27Termin otwarcia ofert: 2002-08-27Cena wywolawcza:Wadium:Uwagi: Zamówienie obejmuje wykonanie robót wg następuj±cej technologii:


1. wykonanie kanalizacji deszczowej na długo¶ci 148 mb

2. ułożenie rur PVC Q! 315 mm

3. wykonanie przykanalików z rur PVC O 160 mm, 5 szt. x 3 m

4. wykonanie przykanalika z rur PVC O 200 mm, 1 szt. x 3 m

5. wykonanie 6 szt. stu±ni rewizyjnych z kręgów betonowych O 1000 mm,
głęboko¶ć 3 m

6. termin realizacji 31.10.2002r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zawieraj±c± parametry przedmiotu
zamówienia odebrać można w sekretariacie w siedzibie zamawiaj±cego w Bojszowach
ul. Gaikowa 35.


Oferty należy składać w sekretariacie zamawiaj±cego do dnia 27.08.2002r.
do godz. 13.00. Oferty, które wpłyn± poczt± po w/w terminie nie będ± rozpatrywane.
Otwarcie ofert nast±pi w dniu 27.08.2002r. w siedzibie zamawiaj±cego
o godz. 14.00. W przetargu mog± uczestniczyć oferenci, którzy złoż± o¶wiadczenie
zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.Informacje i kontakt: Anna Klimza - Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej,
tel. (032) 21-89-366 w godz. 7.30 - 15.00. 


 
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl