Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na najem lokalu użytkowego o powierzchni 12,36 m2 na parterze w budynku przy ul.Zdrojowa 2 będ±cego własno¶ci± Miasta Szczawnica znajduj±cego się na działce ewid. zmod. nr 1467/2 naPowrót

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na najem lokalu użytkowego o powierzchni 12,36 m2 na parterze w budynku przy ul.Zdrojowa 2 będ±cego własno¶ci± Miasta Szczawnica znajduj±cego się na działce ewid. zmod. nr 1467/2 na okres 3 lat w terminie do 31.03.2008 r. z przeznaczeniem na działalno¶ć usługowo-handlow±.

Lokal posiada WC i umywalkę.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca 2005 r. o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103.
Wywoławcza kwota czynszu najmu wynosi 1.000,00 zł + 22% podatku VAT miesięcznie płatna do dnia 10-go każdego miesi±ca.
Warunkiem przyst±pienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 200,00 zł na konto Urzędu Miasta Szczawnica PKO BP S.A. o/Szczawnica Nr 74 102034660000960200043828
do dnia 07.03.2005 r. (poniedziałek)
Do przetargu mog± przyst±pić osoby legitymuj±ce się dowodem wpłaty.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet kwoty czynszu najmu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy w terminie do dnia 17.03.2005 r. wadium przepada na rzecz Miasta Szczawnica.
Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zwraca
się po zakończeniu przetargu.
Z warunkami przetargu oraz projektem umowy można zapoznać się w Referacie IKO¦ Urzędu Miasta Szczawnica ul.Szalaya 103 pok.Nr 15 w godzinach pracy Urzędu, tel./0-18/262 22 03 w. 30
Wynajmuj±cy zastrzega sobie unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

Szczawnica 22.02.2005 r.
Burmistrz Miasta
Roman TrojnarskiData publikacji: 2005-03-02
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl