Portal Sobota - 15 maja 2021 Dionizego, Nadziei, Zofii      "Właściwością człowieka jest błądzić, głupiego - trwać w błędzie." Cyceron
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Budowa sieci wodociągowej we wsi Doboszowice gmina Kamieniec ZąbkowickiPowrót

numer sprawy 3/PN/BGP/05

miejscowość, 2005-01-14 Kamieniec ZąbkowickiOGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia: Budowa sieci wodociągowej we wsi Doboszowice gmina Kamieniec Ząbkowicki
1) Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Kamieniec Ząbkowicki
ulica Ząbkowicka 26
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
Strona www.kamieniec-zabkowicki.iap.pl
E-mail: zabawa@kamieniec-zabkowicki.iap.pl
Godziny urzędowania 7.30-15.00

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony wartość zadania nie przekracza 60.000 Euro

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
SIWZ można nabyć u Zamawiającego
Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki
ulica Ząbkowicka 26
57-230 Kamieniec Ząbkowicki

w godz. 8:00 do 11:00
cena: 30 złotych

4) Opis przedmiotu:
Budowa sieci wodociągowej we wsi Doboszowice.

kod CPV 45231300-8


5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych


6) Termin wykonania zamówienia:
.Zakończenie i oddanie do eksploatacji do 15.08.2005r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
opis warunków i sposobu oceniania :zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

8) Informacja na temat wadium zamawiający nie żąda wnoszenia wadium zamówienie do 60.000 EURO.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


---------------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium |Waga |
---------------------------------------------------------------------------
|Nazwa kryterium cena ryczałtowa 100% ---------------------------------------------------------------------------10) miejsce i termin składania ofert sekretariat Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki
w siedzibie zamawiającego
Nazwa zamawiającego Gmina Kamieniec Ząbkowicki
UlicaZąbkowicka 26
Kod Miejscowość 57-230 Kamieniec Ząbkowicki
Pokój nr10


do dnia 2005-02-15do godz. 10.00

11) termin związania ofertą
okres 30 dni , tj. do dnia 2005-03-18Data publikacji: 2005-01-17
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl