Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wykonanie Alei Tomasza w Bojszowach Powrót


Przedmiot przetargu: Wykonanie Alei Tomasza w BojszowachData ogloszenia przetargu: 2002-08-19Adres przedmiotu przetargu: gmina BojszowyZakres przetargu budowa, dostawa, dzierzawa, wynajem, ect. Montaz,
sprzedaz, udzial w spolkach, uslugi, zakup, zatrudnienieRodzaj przetargu: dwustopniowy, licytacja, nieograniczony pisemny,
nieograniczony ustny, nieograniczony z zachowaniem konkurencji, ograniczony
pisemny, ograniczony ustny, zamowienie z wolnej reki, zaproszenie do rokowan,
zapytanie o cene.Termin skadania ofert: 2002-08-27Termin otwarcia ofert:
2002-08-27Cena wywolawcza:Wadium:Uwagi:

Zamówienie obejmuje wykonanie robót wg następującej technologii:

1. wykonanie koryta o głębokości 20 cm, szerokości 2 m, długości 165 m


2. ułożenie warstwy odsączającej z piasku, grubość warstwy 10 cm

3. ułożenie kostki brukowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

4. ułożenie obrzeży betonowych 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej

5. wykonanie w/w robót na powierzchni 330 m2

6. termin realizacji 31.10.2002r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zawierającą parametry przedmiotu
zamówienia odebrać można w sekretariacie w siedzibie zamawiającego w Bojszowach
ul. Gaikowa 35.


Oferty należy składać w sekretariacie zamawiającego do dnia 27.08.2002r.
do godz. 13.00. Oferty, które wpłyną pocztą po w/w terminie nie będą rozpatrywane.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.08.2002r. w siedzibie zamawiającego
o godz. 14.00. W przetargu mogą uczestniczyć oferenci, którzy złożą oświadczenie
zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.Informacje i kontakt: Anna Klimza - Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej,
tel. (032) 21-89-366 w godz. 7.30 - 15.00.
 


 
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl