Portal Środa - 19 stycznia 2022 Erwiny, Henryka, Mariusza     "Człowiek, który utożsamił się z prawdą, musi czuć radość i rozkosz wtedy nawet, gdy został pobity" - Stefan Żeromski
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w kwocie 1,9mln złotych na okres 6 miesięcy Powrót

Bojszowy dnia 28.12.2004r.

Gmina Bojszowy
ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy
tel. 218-93-66Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EURO na:
„Na zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w kwocie 1,9mln złotych na okres 6 miesięcy (Europejski Słownik Zamówień Publicznych 66130000-0-usługi udzielania kredytu)”

1.Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony.
2.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać bezpłatnie po wcześniejszym złożeniu wniosku o jej przekazanie w siedzibie zamawiającego w Bojszowach, ul. Gaikowa 35, pokój nr 2.
3.Zamówienie obejmuje udzielenie Gminie Bojszowy kredytu krótkoterminowego w kwocie 1,9mln zł na okres 6 miesięcy tj. od 25.01.2005r. do 24.07.2005r.
4.Oferty mogą złożyć wszystkie podmioty które nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177/.
5.O wyborze oferty będzie decydował w 100% oferowany koszt kredytu.
6.Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - sekretariat Urzędu Gminy Bojszowy do dnia 14 stycznia 2005r. do godz. 13:00.
7.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 stycznia 2005r. o godz. 13:30 w siedzibie zamawiającego.
8.Termin związania ofertą 30 dni.
9.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany kwoty kredytu, skrócenie terminu jego udzielenia oraz unieważnienia przetargu najpóźniej na 3 dni przed datą otwarcia ofert.


Data publikacji: 2004-12-28

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: 70 101,67 zł brutto
Cena najdrozszej: 70 101,67 zł brutto


Bank Spółdzielczy Tychy
ul. Damrota 41
43-100 Tychy
cena ofertowa: 70 101,67 zł brutto


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl