Portal Piatek - 17 wrzesnia 2021 Franciszka, Lamberty, Narcyza     "Człowiek bez poczucia humoru jest jak wóz bez resorów: każdy kamień na drodze nieprzyjemnie nim podrzuca" - Henry Beecher
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Użytkowanie wieczyste działki o numerze geodezyjnym 747/1Powrót

Burmistrz Gołdapi ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat działki o numerze geodezyjnym 747/1 o powierzchni 1099 m2, położonej w Gołdapi przy ulicy Ustronie. Nieruchomość przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 45.000 zł. + 22% VAT

- I opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosić będzie 25% ceny osiągniętej w przetargu i płatna będzie przed zawarciem aktu notarialnego;
- Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wynosić będą 1% ceny gruntu uzyskanej w przetargu + 22% VAT. Mogą one ulegać zmianie w zależności od zmiany wartości gruntu, nie częściej jednak niż raz w roku i płatne są z góry do 31 marca każdego roku kalendarzowego bez osobnego wezwania do zapłaty, począwszy od przyszłego roku;
- Terminy zabudowy nieruchomości:
- rozpoczęcia – do 31.12.2005 r.
- zakończenia – do 31.12.2007 r.
- Wszelkie prace związane z wykonaniem nowych lub modernizacją, przełożeniem instalacji zewnętrznych i wewnętrznych nabywca nieruchomości wykona we własnym zakresie;
- Nabywca nieruchomości na koszt własny zleca okazanie granic;
- Wygrywający przetarg zobowiązany będzie do pokrycia kosztów jednorazowych, nie podlegających przetargowi, w wysokości 2.000 zł.

Przetarg odbędzie się 24 stycznia 2005 r. o godz. 1000 w sali nr 12 Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14.

Wadium do przetargu w wysokości 9.000,00 zł. należy wpłacić najpóźniej do 21 stycznia 2005 r. w kasie UM.

Osobie, która wygrała przetarg i uchyla się od zawarcia aktu notarialnego ulega przepadkowi wpłacone wadium a przetarg uważa się za nieważny.

Dokładne informacje: UM pok. nr 15, tel. 615 49 80 wew. 40.

Data publikacji: 2004-12-21
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl