Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Sprzedaż oleju napędowego na rok 2005 dla transportu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ChełmcuPowrót

Zaproszenie do przetargu nieograniczonego na sprzedaż o szacunkowej warto¶ci poniżej 60.000 EURO

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chełmcu

ogłasza ”przetarg nieograniczony” na

„Sprzedaż oleju napędowego na rok 2005 dla transportu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu”


Termin realizacji zamówienia publicznego: 1 styczeń 2005 r. – 30 grudzień 2005 r.


Z uwagi na szacunkow± warto¶ć zamówienia publicznego poniżej 60.000 EURO nie jest wymagane wpłacenie ( wniesienie ) wadium .


Osob± uprawniona do kontaktu z Ofertami jest Pan Paweł Respekta - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu tel. ( 018 ) 443-04-61 wew. 27 lub 31 codziennie z wyj±tkiem sobót, w godzinach 8.00 – 15.00.


Odpłatno¶ć za specyfikację istotnych warunków zamówienia nie będzie pobierana.Ofertę należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Chełmcu
do dnia 31.12 2004 r. do godz. 08.45


Termin zwi±zania z ofert± 30 dni.


Otwarcie ofert w obecno¶ci Oferentów, którzy zechc± przybyć nast±pi w Urzędzie Gminy w Chełmcu, w dniu 31.12 2004 r. , o godz. 0900


W przetargu uczestniczyć mog± Oferenci spełniaj±cy wymogi :

- okre¶lone w art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust 1 i 2 ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych .

- specyfikacji istotnych warunków zamówienia .Data publikacji: 2004-12-16

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 3,49
Cena najdrozszej: 3,49


Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna
09-411 Płock, ul. Chemików 9
Stacja Paliw 1428 ul. Krakowska 33-300 Nowy S±cz © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl