Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Sprzedaż nieruchomo¶ci gruntowych niezabudowanych położonych w ¦wierczyńcuPowrót

OGŁOSZENIE

z dnia 01.12.2004r.

w sprawie przeprowadzenia drugiego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomo¶ci gruntowych niezabudowanych położonych w ¦wierczyńcu.

Wójt Gminy Bojszowy

ogłasza drugi publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomo¶ci gruntowych niezabudowanych z możliwo¶ci± podł±czenia w podstawowe media. Działki położone s± w ¦wierczyńcu przy ul. Barwnej – druga linia zabudowy, zapisane s± w KW nr 21990 S±du Rejonowego Tychy. Zgodnie z decyzj± o ustaleniu warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu, opisane nieruchomo¶ci przeznaczone s± do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.
W ewidencji gruntów działki oznaczone s± jako użytki rolne z możliwo¶ci± wył±czenia.

NR DZIAŁKI : 1105/140
POW. w m2 : 1292
CENA zł : 43.400,-
WADIUM zł. : 4.340,-


NR DZIAŁKI : 1106/140
POW. w m2 : 1260
CENA zł : 42.300,-
WADIUM zł. : 4.230,-


NR DZIAŁKI : 1107/140
POW. w m2 : 1260
CENA zł : 42.300,-
WADIUM zł. : 4.230,-


NR DZIAŁKI : 1108/140
POW. w m2 : 1260
CENA zł : 42.300,-
WADIUM zł : 4.230,-


NR DZIAŁKI : 1109/140
POW. w m2 : 1507
CENA zł : 50.500,-
WADIUM zł. : 5.000,-


Nieruchomo¶ci te s± wolne od obci±żeń na rzecz osób trzecich.
Przetarg odbędzie się w dniu 07.01.2005r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Bojszowy, ul. Gaikowa 35.
Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się 22% podatku Vat.
Warunkiem przyst±pienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie przelewu bankowego w terminie do dnia 03.01.2005r. na konto: Bank Spółdzielczy Tychy 89843500040000000061290001.
Wadium zwraca się w terminie 3 dni od zakończenia przetargu bez odsetek. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli nabywca nie stawi się do podpisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny nabycia.
Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 3, tel. 21-89-366 wewn.107.


Data publikacji: 2004-12-03
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl