Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. lokali mieszkalnych Powrót

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym


Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. Lokali mieszkalnych objętych kw. 117605 Sądu Rejonowego w Nowym Targu, prowadzoną dla działki ewid. zmod. nr 124/3 o powierzchni 0.0557 ha położonej w Szczawnicy przy ul.Jaworki 13a, zabudowanej budynkiem wielolokalowym nr 13a, w którym lokale są wyodrębniane sukcesywnie, wg. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawnica w/w działka stanowi - teren przeznaczony pod adaptację przedszkola – symbol E 4 UO/ stan na dzień 31.12.2002 r. – od 1.01.03 nie obowiązuje/
Przedmiot sprzedaży : wyodrębnione lokale mieszkalne z udziałem w nieruchomości wspólnej, w tym we własności gruntu :


Lokal nr 2 , powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego – 37,89 m2, powierzchnia przynależna – komórka w piwnicy - 10,70 m2, udział w nieruchomości wspólnej 93/1000 części.
Cena wywoławcza wynosi 40 000,00 zł, wadium wynosi 4 000,00 zł,

Lokal nr 3 , powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego – 32,71 m2, powierzchnia przynależna – komórka w piwnicy - 8,30 m2, udział w nieruchomości wspólnej 78/1000 części.
Cena wywoławcza wynosi 34 000,00 zł, wadium wynosi 3 400,00 zł,


Ww. nieruchomość jest wolna od obciążeń. Koszty sprzedaży poniosą nabywcy. Cena płatna jest jednorazowo, przed zawarciem umowy notarialnej.
Przetarg odbędzie się 28.12. 2004 r. godzina 10.00, w Urzędzie Miasta Szczawnica
ul. Szalaya 103.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w terminie do dnia 20.12.2004 r. gotówką w PLN na konto Urzędu Miasta Szczawnica nr PKO BP O/Szczawnica 7410203466 0000960200043828. Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.
W stosunku do uczestnika, który przetarg wygra, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, a w razie uchylenia się przez niego od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi lecz przepada na rzecz miasta Szczawnica.
Lokale można oglądać codziennie w godzinach pracy urzędu po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu w Referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103, pok. Nr 12, tel /0-18/ 26222-03 wew.29 w godzinach pracy Urzędu.
Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu i prawo unieważnienia przetargu.


Burmistrz Miasta
Szczawnica,18.11.2004 Roman Trojnarski


Data publikacji: 2004-11-24
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl