Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Remont ulicy Granicznej w Bojszowach Nowych Powrót


Przedmiot przetargu: Remont ulicy Granicznej w Bojszowach Nowych
Data ogloszenia przetargu: 2002-08-19Adres przedmiotu przetargu: gmina BojszowyZakres przetargu: budowa, dostawa, dzierzawa, wynajem, ect. Montaz,
sprzedaz, udzial w spolkach, uslugi, zakup, zatrudnienieRodzaj przetargu: dwustopniowy, licytacja, nieograniczony pisemny,
nieograniczony ustny, nieograniczony z zachowaniem konkurencji, ograniczony
pisemny, ograniczony ustny, zamowienie z wolnej reki, zaproszenie do rokowan,
zapytanie o cene.Termin skadania ofert: 2002-08-27Termin otwarcia ofert: 2002-08-27Cena wywolawcza:Wadium:
Uwagi:

Zamówienie obejmuje wykonanie robót wg następuj±cej technologii:

1. wyprofilowanie drogi - ¶cięcie nierówno¶ci, oczyszczenie rejonu robót,
roboty przygotowawcze

2. wyrównanie istniej±cej podbudowy klińcem, warstwa po zagęszczeniu 10
cm

3. roz¶cielenie mieszanki asfaltowej o grubo¶ci - warstwa ¶cieralna -
6 cm

4. zagęszczenie warstwy nawierzchni mineralno-bitumicznej walcem drogowym


5. wykonanie w/w robót na powierzchni 490 m2.

6. termin realizacji 31.10.2002r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zawieraj±c± parametry przedmiotu
zamówienia odebrać można w sekretariacie w siedzibie zamawiaj±cego w Bojszowach
ul. Gaikowa 35.

Oferty należy składać w sekretariacie zamawiaj±cego do dnia 27.08.2002r.
do godz. 13.00. Oferty, które wpłyn± poczt± po w/w terminie nie będ± rozpatrywane.Otwarcie ofert nast±pi w dniu 27.08.2002r. w siedzibie zamawiaj±cego
o godz. 14.00. W przetargu mog± uczestniczyć oferenci, którzy złoż± o¶wiadczenie
zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.Informacje i kontakt: Anna Klimza - Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej,
tel. (032) 21-89-366 w godz. 7.30 - 15.00.
 


 
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl