Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Rajsku przy ulicy Przesmyk i Skautów połączonych z ulicą PszczyńskąPowrót

Wójt Gminy Oświęcim
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonych w Rajsku przy ulicy Przesmyk i Skautów połączonych z ulicą Pszczyńską wpisanych w KW 29 634 jako własność Gminy Oświęcim, oznaczonych działkami:

1. nr 133/62 o pow. 992 m2 , cena wywoławcza: 16.110,- zł + podatek VAT 22%
2. nr 133/63 o pow. 990 m2 , cena wywoławcza: 17.286,- zł + podatek VAT 22%
3. nr 133/64 o pow. 986 m2 , cena wywoławcza: 13.321,- zł + podatek VAT 22%
4. nr 133/65 o pow. 983 m2 , cena wywoławcza: 17.163,- zł + podatek VAT 22%
5. nr 133/66 o pow. 1028 m2 , cena wywoławcza: 16.068,- zł + podatek VAT 22%

Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2004r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12 pok. 30 (sala sesyjna).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą w gotówce lub przelewem wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej dla wybranej działki lub kilku działek ( z określeniem nr działki na dowodzie wpłaty ) w terminie do dnia 10.11.2004r.:
- przelewem na konto Urzędu Gminy w Oświęcimiu, PKO Bank Polski S.A. Oddział Oświęcim nr rachunku: 89 1020 2384 0000 9102 0011 3894.
- gotówką na wskazane powyżej konto.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest najpóźniej w terminie 1 miesiąca przystąpić do podpisania umowy sprzedaży w kancelarii notarialnej, a wpłata wylicytowanej ceny nabycia powiększonej o podatek VAT 22%, winna nastąpić nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez tego uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet należności za nabywany grunt, zaś w razie nie podpisania umowy podlega przepadkowi na rzecz Gminy.
Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zostanie zwrócone najpóźniej w terminie trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Właściciel zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12 tel. 842-45-52 wew. 35. W pok. 13 można zapoznać się z tekstem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla przedmiotowej nieruchomości.

Wójt Gminy
/-/ Andrzej Bibrzycki


OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Oświęcim
o o d w o ł a n i u przeargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości położonej w Rajsku przy ulicy Przesmyk i Skautów połączonej z ulicą Pszczyńską wpisanej w KW 29 634 jako własność Gminy Oświęcim, oznaczonej działką :

nr 133/64 o pow. 986 m2 , cena wywoławcza: 13.321,- zł + podatek VAT 22%

Przetarg ogłoszony był na dzień 16 listopada 2004r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12 pok. 30 (sala sesyjna).

Przetarg ogłoszony na pozostałe nieruchomości odbędzie się w podanym terminie.

Szczegółowe informacje w sprawie odwołania przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12 tel. 842-45-52 wew. 35.

Wójt Gminy
/-/ Andrzej Bibrzycki
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl