Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Zakup opału na sezon grzewczy 2004 - 2005 do szkół na terenie Gminy LyskiPowrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 60 000 Euro


Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, 44-295 Lyski, Dworcowa 1 a /-, woj. ¦l±skie, pow. Rybnik, tel. (032) 4330172, fax. (032) 4300031, lyski.iap.pl, e-mail: lyski.ug@pro.onet.pl, REGON: 272077813, oglasza przetarg nieograniczony na Zakup opału na sezon grzewczy 2004 - 2005 do szkół na terenie Gminy Lyski. (PKWiU: 10.10.1)

Miejsce realizacji: Obszar Gminy Lyski.

Rozdzaj zamowienia: usługi.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
Zakup opału na sezon grzewczy 2004 - 2005 do szkół na terenie Gminy Lyski

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

Warunki minimalne: spełnienie warunków SIWZ

PKWiU: 10.10.1

Termin realizacji (wymagany): kwiecień 2005 r.

Termin realizacji (pozadany): kwiecień 2005 r.

Wadium: -

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: Urz±d Gminy w Lyskach
ul. Dworcowa 1a
Pokój nr 30
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 0 zł

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Gabriela Bartoszek, tel.: (032) 4330173,

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. Urz±d Gminy w Lyskach
ul. Dworcowa 1a
Pokój nr 30.

Termin skladania ofert uplywa dnia 2004-10-21 o godzinie 09.00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2004-10-21 o godzinie 09.15 w siedzibie zamawiajacego, lok. Urz±d Gminy w Lyskach
ul. Dworcowa 1a
Pokój nr 30.

Postepowanie bedzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz:
- spełnienie wymogów art. 22 ust. 1 ustawy

Data wprowadzenia przetargu: 2004-10-06
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl