Portal Czwartek - 8 grudnia 2022 Delfiny, Marii, Wirginiusza     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
¦WIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE DOWOZU UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ W LASKOWEJ I UJANOWICACHPowrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 60 000 Euro


GMINA LASKOWA, 34-602 Laskowa, -- 643 , woj. MAŁOPOLSKIE, pow. LIMANOWSKI, tel. 018 333-30-68, fax. 018 333-30-76, www.laskowa.iap.pl, e-mail: gmina@laskowa.iap.pl, REGON: 000540392, oglasza przetarg nieograniczony na ¦WIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE DOWOZU UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ W LASKOWEJ I UJANOWICACH zgodnie z planem dowozu stanowi±cym zał±cznik nr 1 do specyfikacji. (PKWiU: 60.23.1)

Miejsce realizacji: teren gminy .

Rozdzaj zamowienia: usługi.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
¶wiadczenie usług

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

PKWiU: 60.23.1

Termin realizacji (wymagany): 1 paĽdziernika - 30 czerwca 2005
zgodnie z zał±cznikiem nr 1

Termin realizacji (pozadany): 1 paĽdziernika - 30 czerwca 2005
zgodnie z zał±cznikiem nr 1

Wadium: 0,00

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: pok. nr 9
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 18,30 zł z VAT

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Bożena Chełmecka, e-mail: gmina@laskowa.iap.pl, tel.: 018 333-32-31, lok.: pok. nr 16, w godz.: 9.00-14.00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. pok. nr 3 (skeretariat).

Termin skladania ofert uplywa dnia 2004-09-27 o godzinie 9:00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2004-09-27 o godzinie 12:00 w siedzibie zamawiajacego, lok. pok. nr 17 (sala konferencyjna).

Postepowanie bedzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz:
okre¶lone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Data wprowadzenia przetargu: 2004-09-10

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 3,60
Cena najdrozszej: ---


Krajowy Drogowy Przewóz Osób
Józef Stanisławczyk
Laskowa 510
34-602 Laskowa


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl