Portal Niedziela - 27 listopada 2022 Franciszka, Kseni, Maksymiliana      "Kochać to trwać w wierno¶ci i oddaniu". William Szekspir
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
sprzedaż,dostawę i montaż wyposażenia hali sportowejPowrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 30 000 Euro


Urz±d Gminy Ropa, 38-312 Ropa, x 733 /11, woj. małopolskie, pow. gorlicki, tel. 018 353 40 14 353 40 17, fax. 018 353 40 14 353 40 17, www.ropa.iap.pl, e-mail: inwestycje@ropa.iap.pl, REGON: 490009056, oglasza przetarg nieograniczony na sprzedaż,dostawę i montaż wyposażenia hali sportowej. (PKWiU: )

Miejsce realizacji: Ropa.

Rozdzaj zamowienia: dostawy.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
x

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

PKWiU:

Termin realizacji (wymagany): rozpoczęcie: marzec 2003 r.
zakończenie: 30 czerwca 2003 r.

Termin realizacji (pozadany): rozpoczęcie: marzec 2003 r.
zakończenie: 30 czerwca 2003 r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -90 %
warunki gwarancji i serwisu -10 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: Urz±d Gminy Ropa
-
- poczta elektroniczna:
- faksem:
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 100 zł plus koszty przesyłki

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Roman Gruca, e-mail: inwestycje@ropa.iap.pl, tel.: 018 353 40 14 353 40 17, lok.: 11, w godz.: 7:20 do 15:20.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. 1 .

Termin skladania ofert uplywa dnia 2003-02-18 o godzinie 10:45.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2003-02-18 o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiajacego, lok. 15.

Postepowanie bedzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7, spelniajacy nastepujace warunki:
okre¶lone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Data wprowadzenia przetargu: 2003-01-24

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: dwie
Odrzucono ofert: zero
Cena najtanszej: 117502,29
Cena najdrozszej: 131420,70


FPH "PESMENPOL", Trzeme¶nia 53
32-425 Trzeme¶nia.


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl