Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Zakup opału na sezon grzewczy 2004-2005 do szkół na terenie Gminy LyskiPowrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 60 000 Euro


Gmina Lyski - Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lyskach, 44-295 Lyski, Dworcowa 1a /---, woj. ¦l±skie, pow. Rybnik, tel. (032) 4330172, fax. (032) 430031, lyski.iap.pl, e-mail: lyski.ug@pro.onet.pl, REGON: 272077813, oglasza przetarg nieograniczony na Zakup opału na sezon grzewczy 2004-2005 do szkół na terenie Gminy Lyski. (PKWiU: 10.10.1)

Miejsce realizacji: Obszar Gminy Lyski.

Rozdzaj zamowienia: dostawy.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
W podstawowy zakres zamówienia wchodzi:
- zakup węgla sortymentu orzech typ 33 klasa 29/070/08 w ilo¶ci do 230 ton zgodnie z zamówieniami czę¶ciowymi realizowanymi w terminach wskazanych przez Zamawiaj±cego
- zakup mułu typ 33 klasa 17/240/27/08 w ilo¶ci dp 230 ton zgodnie z zamówieniami czę¶ciowymi realizowanymi w terminach wskazanych przez Zamawiaj±cego

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

Warunki minimalne: spełnienie SiWZ

PN (lub ISO): ---

PKWiU: 10.10.1

Termin realizacji (wymagany): kwiecień 2005

Termin realizacji (pozadany): kwiecień 2005

Wadium: ---

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: Urz±d Gminy w Lyskach, pokój nr 30
- ---
- poczta elektroniczna: ---
- faksem: --
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 0 zł

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Gabriela Bartoszek, e-mail: lyski.ug@pro.onet.pl, tel.: (032) 4330173, lok.: 30, w godz.: 08:00 - 14:00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. Urz±d Gminy w Lyskach, pokój nr 30.

Termin skladania ofert uplywa dnia 2004-10-06 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2004-10-06 o godzinie 10:15 w siedzibie zamawiajacego, lok. Urz±d Gminy w Lyskach, pokój nr 30.

Postepowanie bedzie prowadzone bez zastosowania preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz:
- spełniaj±cy wymogi art. 22 ust. 1 ustawy,
- spełniaj±cy SIWZ.

Data wprowadzenia przetargu: 2004-09-21
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl