Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Remont dachu na budynkach Szkoły Podstawowej w Adamowicach i Szkoły Podstawowej w Pstr±żnPowrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 60 000 Euro


Gmina Lyski - Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lyskach, 44-295 Lyski, Dworcowa 1a /---, woj. ¦l±skie, pow. Rybnik, tel. (032) 4330172, fax. (032) 430031, lyski.iap.pl, e-mail: lyski.ug@pro.onet.pl, REGON: 272077813, oglasza przetarg nieograniczony na Remont dachu na budynkach Szkoły Podstawowej w Adamowicach i Szkoły Podstawowej w Pstr±żn. (PKWiU: 45.22.1)

Miejsce realizacji: Gmina Lyski.

Rozdzaj zamowienia: roboty budowlane.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
Remont dachu na budynkach Szkoły Podstawowej w Adamowicach i Szkoły Podstawowej w Pstr±żnej

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

Warunki minimalne: ---

PN (lub ISO): ---

PKWiU: 45.22.1

Termin realizacji (wymagany): 10.11.2004

Termin realizacji (pozadany): 10.11.2004

Wadium: ---

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: Urz±d Gminy w Lyskach, pokój nr 30
- ---
- poczta elektroniczna: ---
- faksem: --
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 0 zł

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Jagoda Gryt, e-mail: lyski.ug@pro.onet.pl, tel.: (032) 4330172, lok.: 30, w godz.: 08:00 - 14:00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. Urz±d Gminy w Lyskach, pokój nr 30.

Termin skladania ofert uplywa dnia 2004-10-06 o godzinie 09:00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2004-10-06 o godzinie 09:15 w siedzibie zamawiajacego, lok. Urz±d Gminy w Lyskach, pokój nr 30.

Postepowanie bedzie prowadzone bez zastosowania preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz:
- spełniaj±cy wymogi art. 22 ust. 1 ustawy,
- udzielaj±cy minimum 3 lata gwarancji na wykonane roboty,
- spełniaj±cy SIWZ.

Data wprowadzenia przetargu: 2004-09-21
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl