Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Pomianowie GórnymPowrót

Kamieniec Ząbkowicki,. 21-09 - 2004 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 250,30 m², położonej w miejscowości Pomianów Górny w granicach działki nr 24 o pow. 0,1800 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr Kw- 53 140 .
Teren i obiekt położony w odległości około 200 m od zbiorników wodnych „TOPOLA i „ KOZIELNO” przy drodze wojewódzkiej Ząbkowice Śl. – Paczków.

Przeznaczenie w planie : brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki : teren przeznaczony na cele mieszkaniowe, usługowe i turystyczne.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 20.875,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych) w tym za budynki – 17 060 zł , za grunt- 3 815 zł.
Minimalne postąpienie – 210 zł
Wpłata wadium – 2.090 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 8 października 2004 r. o godz. 10°° w siedzibie
Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce )
w wysokości 2.090,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych) na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim : BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002 nie później niż do dnia 4 października 2004 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczy się na poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po jego zakończeniu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
Wadium przepada na rzecz gminy , jeżeli osoba ustalona jako nabywca uchyli się od zawarcia umowy kupna nieruchomości .
Nabywca ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego i opłat sądowych.
Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 11, tel. 074/8162- 016 lub 074/8162-029.Data publikacji: 2004-09-21
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl