Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Udzielenie i obsluga kredytu długotermoinowego inwestycjnego w wysoko¶ci 353.800 złPowrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 60 000 Euro


Gmina Laskowa, 34-602 Laskowa, --- 643 , woj. MAŁOPOLSKIE, pow. LIMANOWSKI, tel. 018 333-30-68, fax. 018 333-30-76, www.laskowa.iap.pl, e-mail: gmina@laskowa.iap.pl, REGON: 00540392, oglasza przetarg nieograniczony na Udzielenie i obsluga kredytu długotermoinowego inwestycjnego w wysoko¶ci 353.800 zł. (PKWiU: 65.12.1)

Rozdzaj zamowienia: usługi.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
udzielenie i obsługa kredytu

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

PKWiU: 65.12.1

Termin realizacji (wymagany): udzielenie kredytu w terminie 30.09.2004
spłata do 30.10.2010

Termin realizacji (pozadany): udzielenie kredytu w terminie 30.09.2004
spłata do 30.10.2010

Wadium: 0,00

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: pok. nr 9
- ---
- poczta elektroniczna: ---
- faksem: ---
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 0,00

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Krystyna Górka, Joanna Jedrzejek - Karteczka , e-mail: gmina@laskowa.iap.pl, tel.: 018 333-30-68, lok.: pok. nr 8, w godz.: 9.00-14.00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. pok. nr 3 (sekretariat).

Termin skladania ofert uplywa dnia 2004-09-22 o godzinie 9:00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2004-09-22 o godzinie 12:00 w siedzibie zamawiajacego, lok. pok. nr 17 (sala konferencyjna).

Postepowanie bedzie prowadzone bez zastosowania preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz:
okre¶lone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Data wprowadzenia przetargu: 2004-09-09
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl