Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Odbudowa nawierzchni drogi rolniczej w LyskachPowrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 60 000 Euro


Gmina Lyski, 44-295 Lyski, Dworcowa 1 a /-, woj. ¦l±skie, pow. Rybnik, tel. (032) 4300051, fax. (032) 4300031, lyski.iap.pl, e-mail: lyski.ug@pro.onet.pl, REGON: 000545219, oglasza przetarg nieograniczony na Odbudowa nawierzchni drogi rolniczej w Lyskach. (PKWiU: 45.23.1)

Miejsce realizacji: Gmina Lyski
Sołectwo Lyski.

Rozdzaj zamowienia: roboty budowlane.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
Odbudowa nawierzchni drogi rolniczej w Lyskach

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

Warunki minimalne: spełnienie SIWZ

PKWiU: 45.23.1

Termin realizacji (wymagany): 30.10.2004

Termin realizacji (pozadany): 30.10.2004

Wadium: -

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: Urz±d Gminy w Lyskach
ul. Dworcowa 1 a; 44-295 Lyski; pok. nr 19
- -
- poczta elektroniczna: -
- faksem: -
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: -

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Patrycja Mrusek, tel.: (032) 4300051, lok.: 19, w godz.: 8.00-14.00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. Urz±d Gminy w Lyskach
ul. Dworcowa 1 a; 44-295 Lyski; pok. nr 12.

Termin skladania ofert uplywa dnia 2004-09-23 o godzinie 10.00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2004-09-23 o godzinie 10.15 w siedzibie zamawiajacego, lok. Urz±d Gminy w Lyskach
ul. Dworcowa 1 a; 44-295 Lyski; pok. nr 1.

Postepowanie bedzie prowadzone bez zastosowania preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz:
- spełnienie SIWZ,
- spełnienie wymogów art. 22 ust. 1 ustawy,
- udzielenie minimum 4 lata gwarancji na wykonane roboty.

Data wprowadzenia przetargu: 2004-09-13

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 3
Odrzucono ofert: 1
Cena najtanszej: 120.292,41
Cena najdrozszej: 176.502,21


PPUH \\\"BET-POL\\\"
ul. Raciborska 251a
44-207 Rybnik


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl