Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Sprzedaż działek budowlanychPowrót

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Bojszowy
z dnia 08.09.2004r.

w sprawie przeprowadzenia drugiego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż działek budowlanych położonych w Międzyrzeczu.


Z zasobu nieruchomo¶ci gminy przeznaczone zostały do sprzedaży zapisane
w KW nr 28047 SR Tychy pozycja rej. gr. nr 421 , następuj±ce działki budowlane:

Nr działki 3717/446
Pow. w m2 1116
Nr kw 28047
Położenie Międzyrzecze ul. Gromadzka i Lisia
Opis działki Woda, pr±d, kanalizacja sanitarna, zjazd z drogi asfaltowej
Cena wywoławcza 25.200,-
Wadium - zł. 2.500,-Nr działki 3718/446
Pow. w m2 1256
Nr kw 28047
Położenie Międzyrzecze ul. Gromadzka i Lisia
Opis działki Woda, pr±d, kanalizacja sanitarna, zjazd z drogi asfaltowej
Cena wywoławcza 14.250,-
Wadium - zł. 1.425,-Nr działki 3719/446
Pow. w m2 1567
Nr kw 28047
Położenie Międzyrzecze ul. Gromadzka i Lisia
Opis działki Woda, pr±d, kanalizacja sanitarna, zjazd z drogi asfaltowej
Cena wywoławcza 35.400,-
Wadium - zł. 3.540,-


W/w działki przeznaczone s± do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, wolne od obci±żeń na rzecz osób trzecich.
Przetarg odbędzie się w dniu 08.10.2004r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy Bojszowy, ul. Gaikowa 35.
Minimalne post±pienie w licytacji wynosi 500 zł.
Warunkiem przyst±pienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówk± w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na konto: Bank Spółdzielczy Tychy 89843500040000000061290001 w terminie do 04.10.2004r. do godz. 1430.
Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się 22% Vat.
Wpłacone wadium będzie zaliczone na poczet należno¶ci za nabyt± działkę. Osoba uchylaj±ca się od zawarcia aktu notarialnego przeniesienia własno¶ci nieruchomo¶ci
w okre¶lonym terminie traci wpłacone wadium .Data publikacji: 2004-09-09
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl