Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Zakup opału na sezon grzewczy 2004-2005 do budynkó administrowanychprzez UG LyskiPowrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 60 000 Euro


Gmina Lyski, 44295 Lyski, Dworcowa 1a , woj. ¶l±skie, pow. rybnicki, tel. 0-32 4300051, fax. 0-32 4300031, lyski.iap.pl, e-mail: lyski.ug@pro.onet.pl, REGON: 000545219, oglasza przetarg nieograniczony na Zakup opału na sezon grzewczy 2004-2005 do budynkó administrowanychprzez UG Lyski. (PKWiU: 10.10.1)

Miejsce realizacji: Gmina Lyski.

Rozdzaj zamowienia: dostawy.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
W podstawowy zakres zamówienia wchodzi:
- zakup węgla sortymentu orzech typ 33 klasa 29/070/08 w ilo¶ci do 200 ton zgodnie z zamów. czę¶ciowymi realizowanymi w terminach wskazanych przez Zamawiaj±cego
-zakup miału MI typ 32.1 klasa 25/12 w ilo¶ci ok. 10 ton zgodnie z zamów. czę¶ciowymi realizowanymi w terminach wskazanych przez Zamawiaj±cego
- zakup mułu typ 33 klasa 17/240/27/08 w ilo¶ci do 200 ton zgodnie z zamów. czę¶ciowymi realizowanymi w terminach wskazanych przez Zamawiaj±cego


Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

Warunki minimalne: zgodnie ze SIWZ

PN (lub ISO): CPV 10.00.00.00-3

PKWiU: 10.10.1

Termin realizacji (wymagany): KWIECIEŃ 2005

Termin realizacji (pozadany): KWIECIEŃ 2005

Wadium: ---

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: 6 /parter/
- ---
- poczta elektroniczna: ---
- faksem: ---
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: ---

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Urszula kie¶, e-mail: lyski.ug@pro.onet.pl, tel.: 0-32 4300051 wew. 131, lok.: 6, w godz.: 08:00-14:00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. 12 /I piętro/.

Termin skladania ofert uplywa dnia 2004-09-23 o godzinie 09:00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2004-09-23 o godzinie 09:15 w siedzibie zamawiajacego, lok. 1 /parter/.

Postepowanie bedzie prowadzone bez zastosowania preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz:
spełniaj±cy wymogi SIWZ

Data wprowadzenia przetargu: 2004-09-09
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl