Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Sprzedaż działek budowlanych Czernica (za szkołą)Powrót

Czernica, dnia 13 września 2004r.
L.dz.0621/38/2004


Wójt Gminy Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych / działki budowlane / w obrębie Czernica
Dla n/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 19 144

Przedmiotem sprzedaży są:
1/ działka nr 225/7 o pow. 749 m2 – cena wywoławcza – 26 970 zł netto
2/ działka nr 225/9 o pow. 749 m2 - cena wywoławcza – 26 970 zł netto
3/ działka nr 225/14 o pow. 759 m2 - cena wywoławcza – 27 330 zł netto
4/ działka nr 225/15 o pow. 748 m2 – cena wywoławcza – 26 935 zł netto
5/ działka nr 225/20 o pow. 970 m2 - cena wywoławcza – 35 220 zł netto

Zgodnie z wydaną przez Wójta Gminy Czernica decyzją o warunkach zabudowy Nr 102/04
z dnia 17.06.2004r. działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Nieruchomości położone za terenem szkoły podstawowej w Czernicy. Dojazd do działek drogą gruntową.
Obecnie trwają prace nad uzbrojeniem działek w sieć wodociągową i kanalizacyjną , którą to inwestycję Gmina Czernica wykona na koszt własny w terminie do 15 października 2004r.

Przetarg odbędzie się dnia 28 września 2004r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica ( pokój nr 19 ).

W przetargu mogą brać udział polskie osoby fizyczne i osoby prawne.
Osoby biorące udział w przetargu znają stan prawny i granice nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
Wadium do przetargu wynosi: 10 % ceny wywoławczej i winno być wpłacone osobno na każdą działkę.
Wadium w formie gotówki należy wpłacić do dnia 24 września 2004r. na konto Urzędu Gminy
w Czernicy : BS Oława O/ Jelcz Laskowice 31 95850007 0020 0200 2088 0001
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej wynosi: 1% / jeden procent /
Do ceny nabycia działki budowlanej zostaną doliczone:
- podatek VAT – 22%
- koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej w wysokości – 789 zł
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel: 318-01-77 wew. 26 lub osobiście / pokój nr 28 /
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.Data publikacji: 2004-09-08
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl