Portal Niedziela - 27 listopada 2022 Franciszka, Kseni, Maksymiliana      "Kochać to trwać w wierności i oddaniu". William Szekspir
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Oświęcim w latach 2005-2007 oraz jednostek będących dysponentami niższego stopniaPowrót

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

WÓJT GMINY, 32-600 OŚWIĘCIM, ZAMKOWA 12 , woj. MAŁOPOLSKIE, pow. OŚWIĘCIMSKI, tel. 33 844-18-66, fax. 33 844-15-68, www.oswiecim-gmina.pl, e-mail: gmina@oswiecim-gmina.pl, REGON: P000540469, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie bankowej obsługi budżetu gminy Oświęcim w latach 2005-2007 oraz jednostek będących dysponentami niższego stopnia.

Rozdzaj zamówienia: usługi.

Termin wykonania zamówienia: data rozpoczęcia: 2005-01-01, data zakończenia: 2007-12-31

Termin związania ofertą: 60 dni

Wadium: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych)

Nie dopuszcza sie składania ofert wariantowych, częściowych, równoważnych.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 50 %
prowizja od wypłat gotówkowych - 5%
prowizja od wpłat gotówkowych - 10%
koszt wynajmu pomieszczenia kasowego - 5%
oprocentowanie rachunku bieżącego - avista - 10%
oprocentowanie lokat over night - 5%
marża banku dla WIBOR 1M - przy kredycie w rachunku bieżącym od kwoty 800.000,00 zł - 10%
prowizja od kredytu w rachunku bieżącym od kwoty 800.000,00 zł - 5%

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenia 30,50 zł (Brutto) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego, II piętro, pokój 21.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami są:
1. w zakresie proceduralnym - inspektor AGATA GRZEBINOGA, e-mail: zp@oswiecim-gmina.pl,
tel.: 33 (prefix) 844-18-66 wew. 24.

2. w zakresie merytoryczny - mgr JACEK SOBOŃ - Skarbnik Gminy, e-mail: finanse@oswiecim-gmina.pl, tel. 33 (prefix) 842-22-20.

Oferty nalezy składać w siedzibie zamawiajacego, lok. 21.

Termin składania ofert uplywa dnia 2004-10-25 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2004-10-25 o godzinie 10:15 w siedzibie zamawiającego, lok. 30 - sala sesyjna.


W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2004 Nr 19, poz. 177), spełniających warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie o przetargu zostało wysłane do Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 2004.09.03 i zarejestrowane pod numerem 77773/2004.

Data publikacji: 2004-09-06

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


BANK SPÓŁDZIELCZY
32 - 600 Oświęcim
ul. Kościelna 1
Cena oferty - 53.425.20 złotych


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl