Portal ¦roda - 20 pazdziernika 2021 Ireny, Kleopatry, Witalisa     "Daleko trudniej ukochać niewolnika, niż pisać o zniesieniu niewoli" - Adam Mickiewicz
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Ogłoszenie - nabór ofert do sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót drogowych na terenie gminy Kamieniec Z±bkowicki w latach 2004-2006Powrót

OGŁOSZENIEWójt Gminy Kamieniec Z±bkowicki
ogłasza nabór ofert
zamieszczony na stronie internetowej zamawiaj±cego:
www.kamieniec-zabkowicki.iap.pl

************

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJˇCEGO

Nazwa zamawiaj±cego : GMINA KAMIENIEC ZˇBKOWICKI
ul. Z±bkowicka nr 26
Kod: 57-230 Miejscowo¶ć: Kamieniec Z±bkowicki
tel. 074/ 8162-011 do 012, fax. 074/8173-361
e-mail:gmina@kamieniec-zabkowicki.iap.pl
oraz
strona internetowa gminy: www.kamieniec-zabkowicki.iap.pl
NIP 887 – 16 – 35 – 266 REGON 890718449


*******************
1. Zamawiaj±cy ogłasza nabór ofert na wykonawstwo pełnienia nadzoru inwestorskiego robót drogowych na terenie gminy Kamieniec Z±bkowicki w latach 2004-2006.
2. W ofercie należy podać:

Ř Proponowane warunki rozliczenia finansowego za pełniony nadzór

3. Do oferty należy doł±czyć następuj±ce dokumenty:

- kserokopia, potwierdzona przez wykonawcę za zgodno¶ć z oryginałem, uprawnień budowlanych w zakresie odpowiadaj±cym przedmiotowi zamówienia;
- kserokopia za¶wiadczenia z wła¶ciwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzaj±ca przynależno¶ć wykonawcy do Izby na dzień składania ofert.

4. Termin naboru ofert upływa z dniem 16 wrze¶nia 2004 roku.
5. Oferty należy składać w sekretariacie – I-sze piętro Urzędu Gminy w Kamieńcu Z±bkowickim w godzinach urzędowania z dopiskiem na kopercie „ Nabór ofert do pełnienia nadzoru inwestorskiego”.


Kamieniec Z±bkowicki, dnia 1 wrze¶nia 2004 roku.

Data publikacji: 2004-09-01
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl