Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LASKOWA - LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCHPowrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 60 000 Euro


GMINA LASKOWA, 34-602 LASKOWA, --- 643 /--, woj. MAŁOPOLSKIE, pow. LIMANOWSKI, tel. 018 333-30-68, fax. 018 333-30-76, www.laskowa.iap.pl, e-mail: gmina@laskowa.iap.pl, REGON: 000540392, oglasza przetarg nieograniczony na REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LASKOWA - LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH. (PKWiU: 45.23.1)

Miejsce realizacji: LASKOWA.

Rozdzaj zamowienia: roboty budowlane.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
remont i modernizacja

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

PKWiU: 45.23.1

Termin realizacji (wymagany): 15 PA¬DZIERNIKA 2004

Termin realizacji (pozadany): 15 PA¬DZIERNIKA 2004

Wadium: 0,00 zł

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: pok. nr 9
- ---
- poczta elektroniczna: ---
- faksem: ---
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 12,20 zl z VAT

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Jan Orzeł , e-mail: gmina@laskowa.iap.pl, tel.: 018 333-30-68, lok.: pok. nr 10, w godz.: 9.00-14.00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. pok. nr 3 (sekretariat).

Termin skladania ofert uplywa dnia 2004-08-27 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2004-08-27 o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiajacego, lok. pok. nr 17 (sala konferencyjna).

Postepowanie bedzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz:
okre¶lone w specyfikacji istotnych warunkow zamówienia

Data wprowadzenia przetargu: 2004-08-09
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl