Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Zaci±gnięcie kredytu na budowę Szkoły Podstawowej w Zwonowicach na kwotę 600.000,00 zł.Powrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci powyżej 60 000 Euro


Urz±d Gminy Lyski, 44-295 Lyski, Dworcowa 1a , woj. ¦l±skie, pow. Rybnik, tel. (32) 4300401, fax. (32) 4300031, www.lyski.iap.pl, e-mail: lyski.ug@pro.onet.pl, REGON: 000545219, oglasza przetarg nieograniczony na Zaci±gnięcie kredytu na budowę Szkoły Podstawowej w Zwonowicach na kwotę 600.000,00 zł.. (PKWiU: 65.12.1)

Miejsce realizacji: Gmina Lyski.

Rozdzaj zamowienia: usługi.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
Zaci±gnięcie kredytu na budowę Szkoły Podstawowej w Zwonowicach na kwotę 600.000,00 zł.

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

PKWiU: 65.12.1

Termin realizacji (wymagany): -

Termin realizacji (pozadany): -

Wadium: 3.000,00

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -95 %
prowizja jednorazowa -5 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: Urz±d Gminy Lyski, pokój nr 23, II piętro
- nie
- poczta elektroniczna: nie
- faksem: nie
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 0

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Jadwiga Duda, tel.: (32) 4300401 wew. 124, w godz.: 8-14.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. Urz±d Gminy Lyski, Sekretariat (pokój nr 12), I piętro.

Termin skladania ofert uplywa dnia 2004.10.19 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2004.10.19 o godzinie 10:30 w siedzibie zamawiajacego, lok. Urz±d Gminy Lyski, pokój nr 1, parter.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz:
art. 22 ust. 1 oraz spełniaj±cy warunki SIWZ

Data wprowadzenia przetargu: 2004-08-18
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl