Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg na terenie Gminy Czernica emulsj± asfaltow± i grysemPowrót

Zakres robót do wykonania:
wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg / ogółem 11 713 m2 / emulsj± asfaltow± K-70/ w ilo¶ci 2 kg emulsji na m2 / i grysem 5-8 mm / w ilo¶ci 15 kg grysu na m2 / w obrębie wsi Ratowice, Chrz±stawa Mała, Chrz±stawa Wielka, Czernica, Wojnowice, Krzyków, Dobrzykowice, Nadolice Małe, Nadolice Wielkie
1. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 wrze¶nia 2004r.
2. SIWZ / koszt 5.00 zł netto / można odebrać w Urzędzie Gminy Czernica ul. Kolejowa 3/ pokój nr 28/ - w godz.9.00-14.00
3. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Lech Gocoł / pokój nr 22/ tel. 318-01-77 wew. 22 w Urzędzie Gminy Czernica / w godz. 9.00-14.00 /
4.Miejsce składania ofert:
Urz±d Gminy Czernica, pokój nr 28 w terminie do dnia 2.09.2004r. do godz. 13.00
5. Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert:
Urz±d Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, sala nr 19, dnia 02.09.2004r. o godz. 13.10
6. Kryteria oceny ofert- cena 100%
7. Termin zwi±zania z ofert± wynosi 30 dni


Data publikacji: 2004-08-10
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl