Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Budowa kanalizacji sanitarnej zad. 1 ulica Dworcowa w SuminiePowrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci powyżej 60 000 Euro


Gmina Lyski, 44-295 Lyski, Dworcowa 1a , woj. ¶l±skie, pow. rybnicki, tel. 0-32 4300401 wew. 110, fax. 0-32 4300031, www.lyski.iap.pl, e-mail: lyski.ug@pro.onet.pl, REGON: 000545219, oglasza przetarg nieograniczony na Budowa kanalizacji sanitarnej zad. 1 ulica Dworcowa w Suminie. (PKWiU: 45.21.4)

Miejsce realizacji: sołectwo Sumina gmina Lyski.

Rozdzaj zamowienia: roboty budowlane.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV fi 200 o długo¶ci 847 mb oraz przył±czy kanalizacyjnych fi 160 w ilo¶ci 22 szt. o długo¶ci 396 mb.

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

Warunki minimalne: zgodnie z SIWZ

PKWiU: 45.21.4

Termin realizacji (wymagany): 2004.11.30

Termin realizacji (pozadany): 2004.11.30

Wadium: 10.000zł

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: pokój nr 10 /I piętro/
- ---
- poczta elektroniczna: ---
- faksem: ---
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 18,30 zł

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Kornelia Siodmok, Elżbieta Górecka, e-mail: lyski.ug@pro.onet.pl, tel.: 0-32 4300401 wew. 110, lok.: 10, w godz.: 08:00-14:00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. pokój nr 12.

Termin skladania ofert uplywa dnia 2004-10-08 o godzinie 09:00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2004-10-08 o godzinie 09:30 w siedzibie zamawiajacego, lok. pokój nr 1 /parter/.

Postepowanie bedzie prowadzone bez zastosowania preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz:
spełniaj±cy warunki SIWZ

Data wprowadzenia przetargu: 2004-08-09
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl