Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
wykonanie instalacji sanitarnejPowrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 30 000 Euro


Gmina Kamionka Wielka, 33-334 Kamionka Wielka, 5 , woj. małopolskie, pow. nowos±decki, tel. 445 60 17 , fax. 445 60 17 w.44, www.kamionka.iap.pl, e-mail: gmina@kamionka.iap.pl, REGON: 000540423, oglasza przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji sanitarnej. (PKWiU: )

Miejsce realizacji: O¶rodke Zdrowia w Kamionce Wielkiej.

Rozdzaj zamowienia: roboty budowlane.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:


Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

PKWiU:

Termin realizacji (wymagany): do 10.02.2003r.

Termin realizacji (pozadany): do 10.02.2003r.

Wadium: nie wymaga wniesienia wadium

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: Urz±d Gminy Kamionka Wielka pokój nr 29
-
- poczta elektroniczna: gmina@kamionka.iap.pl
- faksem: 445 60 17 w.44
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 20 zł

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Andrzej Stanek, e-mail: gmina@kamionka.iap.pl, tel.: 445 60 17 w. 29, lok.: 5, w godz.: od 8.00 do 15.00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. Urz±d Gminy Kamionka Wielka pokój nr 21.

Termin skladania ofert uplywa dnia 2003-01-23 o godzinie 8.45.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2003-01-23 o godzinie 9.00 w siedzibie zamawiajacego, lok. Urz±d Gminy Kamionka Wielka pokój nr 14.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7, spelniajacy nastepujace warunki:
brak

Data wprowadzenia przetargu: 2003-01-15
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl