Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Pomianowie GórnymPowrót

Kamieniec Ząbkowicki,. 02-08 - 2004 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 250,30 m², położonej w miejscowości Pomianów Górny w granicach działki nr 24 o pow. 0,1800 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr Kw- 53 140 .
Teren i obiekt położony w odległości około 200 m od zbiorników wodnych „TOPOLA i „ KOZIELNO” przy drodze wojewódzkiej Ząbkowice Śl. – Paczków.

Przeznaczenie w planie : brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki : teren przeznaczony na cele mieszkaniowo -usługowe”

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 41.750 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) w tym za budynki – 34.120 zł , za grunt- 7.630 zł.
Minimalne postąpienie – 420 zł
Wpłata wadium – 4.180 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2004 r. o godz. 10°° w siedzibie
Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce )
w wysokości 4.180,00 zł (słownie: cztery tysiące sto osiemdziesiąt złotych) na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim : BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002 nie później niż do dnia 16 sierpnia 2004 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczy się na poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po jego zakończeniu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
Wadium przepada na rzecz gminy , jeżeli osoba ustalona jako nabywca uchyli się od zawarcia umowy kupna nieruchomości .
Nabywca ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego i opłat sądowych.
Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 11, tel. 074/8162- 016 lub 074/8162-029.


Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki Zdzisław Fleszar
Data publikacji: 2004-08-06
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl