Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Lyski od dnia 01.09.2004 r. do dnia 24.06.2005 r.Powrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 60 000 Euro


Gmina Lyski- Gminny Zespół Obsługi szkół i Przedszkoli , 44-295 Lyski, Dworcowa 1a , woj. ¶l±skie, pow. rybnicki, tel. 0 32 4330172, fax. 0 32 4300031, www.lyski.iap.pl, e-mail: lyski.ug@pro.onet.pl, REGON: 272077813, oglasza przetarg nieograniczony na Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Lyski od dnia 01.09.2004 r. do dnia 24.06.2005 r.. (PKWiU: 60.22.2)

Miejsce realizacji: obszr Gminy Lyski.

Rozdzaj zamowienia: usługi.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
usługa - Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Lyski

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

Warunki minimalne: zgodne z SIWZ

PKWiU: 60.22.2

Termin realizacji (wymagany): od 01.09.2004 do 24.06.2005

Termin realizacji (pozadany): od 01.09.2004 do 24.06.2005

Wadium: 0,00

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: 30 /2 piętro/
- ---
- poczta elektroniczna: ---
- faksem: ---
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 0,00

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Gabriela Barsztoszek, e-mail: lyski.ug@pro.onet.pl, tel.: 0 32 4330173, lok.: pokój nr 30, w godz.: 08:00-14:00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. 30 /2 piętro/.

Termin skladania ofert uplywa dnia 2004-08-20 o godzinie 09:00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2004-08-20 o godzinie 09:15 w siedzibie zamawiajacego, lok. 30 /2 piętro/.

Postepowanie bedzie prowadzone bez zastosowania preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz:
spełniaj±cy wymogi SIWZ

Data wprowadzenia przetargu: 2004-08-06
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl