Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół dla potrzeb Samorz±dowego Przedszkola w UjanowicachPowrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 60 000 Euro


GMINA LASKOWA, 34-602 LASKOWA, -- 643 , woj. MALOPOLSKIE, pow. LIMANOWSKI, tel. 018 333-30-68, fax. 018 333-30-76, www.laskowa.iap.pl, e-mail: gmina@laskowa.iap.pl, REGON: 000540392, oglasza przetarg nieograniczony na Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół dla potrzeb Samorz±dowego Przedszkola w Ujanowicach. (PKWiU: 45.23.1)

Miejsce realizacji: Ujanowice.

Rozdzaj zamowienia: roboty budowlane.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
remont i adaptacja

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

PKWiU: 45.23.1

Termin realizacji (wymagany): 30 paĽdziernika 2004

Termin realizacji (pozadany): 30 paĽdziernika 2004

Wadium: 0,00

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: pok. nr 9
- ---
- poczta elektroniczna: ---
- faksem: ---
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 12,20 zł z VAT

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Jan Orzeł, e-mail: gmina@laskowa.iap.pl, tel.: 018 333-30-68, lok.: pok. nr 10 , w godz.: 9.00-14.00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. pok. nr 3 (sekretariat).

Termin skladania ofert uplywa dnia 2004-08-25 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2004-08-25 o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiajacego, lok. pok. nr 17 (sala konferencyjna).

Postepowanie bedzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz:
okreslone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Data wprowadzenia przetargu: 2004-08-03

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 69.993,98
Cena najdrozszej: 74.697,12


Firma Produkcyjno -Usługowo - Handlowa
"MONOLIT"
ul. Piłsudskiego 61
34-600 Limanowa


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl