Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Remont dachu na budynku OSP w ZwonowicachPowrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 60 000 Euro


Wójt Gminy Lyski, 44-295 Lyski, Dworcowa 1a , woj. ¶l±skie, pow. rybnicki, tel. 0-32 4300051, fax. 0-32 4300031, www.lyski.iap.pl, e-mail: lyski.ug@pro.onet.pl, REGON: 000545219, oglasza przetarg nieograniczony na Remont dachu na budynku OSP w Zwonowicach. (PKWiU: 45.22.1)

Miejsce realizacji: Gmina Lyski
sołectwo Zwonowice.

Rozdzaj zamowienia: roboty budowlane.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 R. Prawo zamówień publicznych

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

Warunki minimalne: ---

PKWiU: 45.22.1

Termin realizacji (wymagany): 15.10.2004

Termin realizacji (pozadany): 15.10.2004

Wadium: ---

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: 6
- ---
- poczta elektroniczna: ---
- faksem: ---
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: ---

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Urszula Kie¶, tel.: 0-32 4300051 wew. 131, lok.: 6, w godz.: 08:00-14:00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. 12.

Termin skladania ofert uplywa dnia 2004-08-10 o godzinie 09:00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2004-08-10 o godzinie 09:30 w siedzibie zamawiajacego, lok. 1.

Postepowanie bedzie prowadzone bez zastosowania preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz:
SIWZ

Data wprowadzenia przetargu: 2004-07-23

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 0
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: ---
Cena najdrozszej: ---


przetarg unieważniono spowodu braku ofert


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl