Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynno¶ć!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Remont ¶wietlicy szkolnej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w LyskachPowrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 60 000 Euro


Wójt Gminy Lyski, 44-295 Lyski, Dworcowa 1a /---, woj. ¶l±skie, pow. rybnicki, tel. 0-32 4330172, fax. 0-32 4300031, www.lyski.iap.pl, e-mail: lyski.ug@pro.onet.pl, REGON: 000545219, oglasza przetarg nieograniczony na remont ¶wietlicy szkolnej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Lyskach. (PKWiU: 45.22.2)

Miejsce realizacji: Gmina Lyski
sołectwo Lyski.

Rozdzaj zamowienia: roboty budowlane.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
Proces przetargowy małych Robót będzie prowadzony zgodnie z warunkami okre¶lonymi przez Bank ¦wiatowy oraz niektórymi elementami przewidzianymi w polskiej ustawie Prawo zamówień publicznych, na podstawie standardowej dokumentacji zatwierdzonej przez Bank ¦wiatowy w dniu 1 maja 2001r., liczba zadan: -.

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

Warunki minimalne: ---

PKWiU: 45.22.2

Termin realizacji (wymagany): 2004-12-15

Termin realizacji (pozadany): 2004-12-15

Wadium: ---

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: 30
- ---
- poczta elektroniczna: ---
- faksem: ---
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 10,00 zł

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Bogusław Adamczyk, e-mail: ---, tel.: 0-32 4330172, lok.: ---, w godz.: 08:00-15:00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. pokój nr 30 II pietro.

Termin skladania ofert uplywa dnia 2004-10-04 o godzinie 09:00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2004-10-04 o godzinie 09:00 w siedzibie zamawiajacego, lok. pokój nr 1 parter.

Postepowanie bedzie prowadzone bez zastosowania preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz: spełniaj±cy wymogi
SIWZ

Data wprowadzenia przetargu: 2004-09-09
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl